Proiect susținut de ARASEC  
 Cursuri de perfecționare
Introducerea noilor tehnologii de informare în sistemele educative presupune schimbarea accentului în ceea ce privește stabilirea priorităților de scopuri și de alocare de resurse.
Sistemul de instruire prin Internet adaptează componentele demersului didactic tradițional: planificare, conținut specific și metodologie, interacțiune, suport și evaluare. Prin raportare la educația tradițională, acest sistem facilitează învățarea într-un ritm propriu, într-un stil personal, parcurgerea sau audierea prezentărilor putând fi facută treptat și repetat iar resursele care constituie obiectul prezentării pot fi ușor accesibile.

Sarcina educației și formării bazate pe noile tehnologii ale informației și comunicării nu este de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme educaționale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un nou, probabil superior, spectru de performanțe, în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în ziua de astăzi.

Cu ajutorul acestei tehnologii se pot pune la dispoziția cursanților fișiere în format electronic, pagini web și prezentări multimedia stocate pe server și accesate printr-un browser. Tehnologiile folosite sunt interactive, permițând un feed-back total în timp real și evaluari formative sau sumative, cantitative sau calitative, într-un mod facil de către evaluatori.
Proiect coordonat de Ioan-Cosmin MIHAI
Platformă dezvoltată în cadrul proiectului de cercetare: Implementarea tehnologiilor IT&C în sistemul educațional on-line
Proiect susținut de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației