Prezentare ARASEC

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) este o asociație științifică non-guvernamentală, non-profit, nepartizană politic, cu beneficiu public. Fondată în anul 2012, ARASEC a apărut ca o inițiativă dedicată promovării securității informației.

SCOPUL ARASEC

Scopul Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este promovarea și susținerea activităților de securizare a informației în concordanță cu normele legale în vigoare, precum și crearea unei comunități în domeniu care să permită schimbul de cunoștințe între specialiștii din mediul instituțional, privat și academic din România, comunitate care să adere la următoarele valori:

 • investiția continuă în propria educație;
 • deschiderea către noile metode de securizare a informației;
 • implicarea în combaterea fenomenului de criminalitate informatică;
 • focalizarea pe fapte;
 • preocuparea pentru excelență.

VIZIUNEA ARASEC

Viziunea asociației este de a promova cercetarea și educația în domeniul securității informației, precum și de a contribui la crearea și difuzarea cunoștințelor și tehnologiei în domeniu. ARASEC are o reprezentare importantă la nivel național, reunind cadre didactice și cercetători din universitățile și instituțiile românești, doctoranzi, masteranzi sau studenți, precum și societăți comerciale din segmentul IT.

Motivația ARASEC este aceea că orice instituție, companie sau comunitate are de câștigat investind în securizarea sistemelor informatice, pentru ameliorarea riscurilor de securitate ce apar la conectarea sistemelor și dispozitivelor de tip Iot (Internet of Things) la rețeaua Internet.

ARASEC

OBIECTIVELE ARASEC

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației își propune realizarea următoarelor obiective:

 1. Să colaboreze cu mediul academic din țară și din străinătate în vederea organizării de conferințe, seminarii științifice și workshop-uri pentru prezentarea, dezvoltarea și aplicarea unor măsuri eficiente de îmbunătățire a securității informației;
 2. Să colaboreze cu centre de cercetare, asociații sau societăți comerciale din țară sau din străinătate, pentru realizarea de evenimente cu rol informativ din domeniul securității tehnologiei informației;
 3. Să dezvolte și să susțină activitățile instituțiilor ce contribuie la dezvoltarea și implementarea măsurilor de securitate în cadrul structurilor informatice;
 4. Să desfășoare programe speciale de pregătire/instruire și perfecționare a personalului cu atribuții în managementul informațiilor electronice (prelucrare, gestiune, securizare);
 5. Să ia atitudine împotriva atacurilor și infracțiunilor informatice și să coopereze cu organele competente în vederea combaterii fenomenului de criminalitate informatică;
 6. Să asigure diseminarea anunțurilor privind vulnerabilitățile existente și amenințările nou identificate pe plan național și internațional și să expună soluții de remediere  și politici de prevenire și combatere a incidentelor pe baza informațiilor transmise de furnizorii de soluții software;
 7. Să editeze reviste științifice pentru cadrele universitare, doctoranzi, cercetători, masteranzi, studenți și alte categorii profesionale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
 8. Să coordoneze și să promoveze autorii de cărți, manuale universitare, articole sau lucrări de specialitate din domeniul securității și criminalității informatice;
 9. Să apere, să reprezinte și să promoveze interesele comune ale membrilor și să le asigure, în limita bugetului, participarea la conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice sau workshop-uri în domeniu;
 10. Să acorde premii, burse sau sponsorizări persoanelor cu merite remarcabile în domeniul securității informației.

Cunoașterea, pusă în practică printr-un efort comun, pentru beneficiul comun, reprezintă, în viziunea noastră, expresia cea mai bogată a educației în domeniul securității informației.

Site găzduit de RedHost.ro