Campanii ARASEC

Principalele campanii derulate de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) sunt campanii de promovare a cercetării științifice, de conștientizare a factorului uman cu privire la pericolele și riscurile prezente în mediul on-line și la cooperarea în domeniul securității informației.
 
Promovarea cercetării științifice
ARASEC publică revista științifică International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC), indexată în baze de date internaționale, se implică în proiecte de cercetare și promovează studii științifice din domeniul securității informației.

            
Reviste și studii promovate de ARASEC


Acces la informație
ARASEC realizează activități de formare menite să conștientizeze importanța securității cibernetice și să îmbunătățească abilitățile autorităților de aplicare a legii și ale sectorului privat în combaterea criminalității cibernetice.

     
Platforme eLearning ARASEC


Dezvoltarea cunoștințelor privind securitatea informației
ARASEC se implică în diverse conferințe și evenimente de specialitate, pentru ridicarea nivelului de instruire a specialiștilor, în vederea asigurării protecției sistemelor și dispozitivelor informatice.

      
      
Prezența specialiștilor ARASEC la diverse evenimente naționale și internaționale

ARASEC susține evenimentul CyberEDU ce invită specialiștii de securitate cibernetică să contribuie la formarea și conștientizarea securității cibernetice, prin realizarea de articole științifice care să cuprindă cercetări empirice, analize comparative sau studii de caz din domeniu.


Evenimentul CyberEDU


Îmbunătățirea culturii de securitate cibernetică
ARASEC dezvoltă platformele securitatea-informatiilor.ro, securitatea-cibernetica.ro și securitatea-retelelor.ro, pentru avertizarea publicului privind principalele vulnerabilități, riscuri și amenințări la adresa securității cibernetice.

   

Platforme ARASEC de informare în domeniul securității cibernetice

ARASEC coordonează ghiduri de securitate cibernetică pentru prevenirea și contracararea vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor din spațiul cibernetic. Ghidul de securitate cibernetică, ISBN: 978-973-0-33645-0, DOI: 10.19107/CYBERSEC.2021.RO, a fost realizat cu sprijinul Ambasadei SUA în România, Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) și Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).


Ghid de securitate cibernetică coordonat de ARASEC


Prevenirea și combaterea criminalității informatice
ARASEC dezvoltă platforma de informare criminalitatea-informatica.ro, pentru prezentarea principalelor atacuri cibernetice și metode de prevenire și combatere a acestora, și promovează platforma web-scan.eu, pentru detectarea site-urilor compromise de infractorii cibernetici.

   
Platforme ARASEC pentru prevenirea și combaterea criminalității informatice


Cooperarea în domeniul securității informației
ARASEC promovează cooperarea dintre sectorul public, privat și academic, prin dezvoltarea unui cadru de referință privind educația, inovarea, cooperarea și managementul resurselor umane în domeniul securității cibernetice și analiza provocărilor și a direcțiilor strategice viitoare din acest domeniu.
În acest sens, ARASEC a coordonat studiile:

     
Studii realizate sub egida ARASEC

ARASEC susține programul de voluntariat Cyber Volunteers 19 pentru sprijinirea furnizorilor de servicii de sănătate în fața provocărilor crizei generate de pandemia COVID-19. Grupul experților români de securitate cibernetică se concentrează pe servicii de prevenire, identificare și răspuns la posibilele vulnerabilități de natură informatică.


Grupul voluntarilor pentru sistemul de sănătate din România

Site găzduit de RedHost.ro