Campanii ARASEC

Principalele campanii derulate de ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației sunt campanii de promovare a cercetării științifice, de conștientizare a factorului uman cu privire la pericolele și riscurile prezente în mediul on-line și la cooperarea în domeniul securității informației.

 
 
Promovarea cercetării științifice
Scop: Promovarea studiilor și a cercetărilor științifice din mediul academic în domeniul tehnologiei și securității informației.


Acces sigur la informație
Scop: Dezvoltarea unor activități științifice menite să contribuie la formarea și educarea studenților în domeniul utilizării sigure a tehnologiei informației.


Dezvoltarea cunoștințelor de securitate cibernetică
Scop: Ridicarea nivelului de instruire și conștientizare a factorului uman cu privire la riscurile specifice spațiului cibernetic în vederea asigurării protecției sistemelor informatice proprii.


Combaterea criminalității informatice
Scop: Avertizarea publicului privind principalele vulnerabilități, riscuri și amenințări la adresa securității cibernetice prin realizarea unor platforme de informare și alertare în vederea prevenirii fenomenului de criminalitate informatică.


Cooperarea în domeniul securității informației
Scop: Dezvoltarea cooperării dintre sectorul public și cel privat prin stimularea schimbului de informații în vederea creșterii nivelului de securitate în spațiul cibernetic și prin informarea factorului uman privind principalele evenimente din domeniu.


Strategia Națională privind Agenda Digitală 2014-2020
Scop: Alcătuirea unor serii de recomandări pentru implementarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitală și a Planului Național de NGA pentru stabilirea premiselor integrării durabile și incluzive a României în piața digitală a Europei.

Site găzduit de RedHost.ro