Cărți și publicații științifice

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației susține activitatea științifică în domeniul securității și criminalității informatice prin distribuirea cărților, manualelor universitare, publicațiilor și lucrărilor de specialitate publicate de membrii Asociației.

 

IJISC – International Journal of Information Security and Cybercrime
ISSN 2285 – 9225, e-ISSN 2286 – 0096, Editura Sitech, 2012 – prezent

IJISCRevista științifică IJISC – International Journal of Information Security and Cybercrime este o publicație bianuală ce are ca scop analizarea securității informației, a sistemelor informatice și a comunicațiilor și identificarea noilor valențe ale fenomenului de criminalitate informatică.

Prin problemele teoretice și practice abordate, fiecare volum al revistei se adresează, în egală măsură, studenților, masteranzilor sau doctoranzilor, precum și tuturor celor interesați să-și îmbunătățească sau să-și actualizeze cunoștințele în domeniu, reprezentând o resursă științifică importantă.

Revista este indexată în numeroase baze de date internaționale: Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar, Global Impact Factor, WorldCat, Mendeley etc.


Ioan-Cosmin Mihai, Gabriel Petrică, Costel Ciuchi, Laurențiu Giurea – Provocări și strategii de securitate cibernetică
ISBN 978-606-11-4951-3, Editura Sitech, 2015

Strategii-securitateCartea „Provocări și strategii de securitate cibernetică” are ca scop prezentarea conceptului de securitate cibernetică și propunerea unor strategii și soluții de asigurare a acesteia. Spațiul cibernetic, caracterizat prin lipsa frontierelor și anonimat, prezintă, pe lângă beneficiile evidente, o serie de amenințări dificil de identificat și contracarat, ce pot viza infrastructurile critice ale unui stat.

În contextul riscurilor prezente în mediul on-line, atât la nivel individual, cât și la nivel guvernamental, cu manifestare transfrontalieră, asigurarea securității cibernetice – componentă a securității naționale – capătă o importanță accentuată, constituind o reală provocare pentru toți actorii implicați.

Lucrarea “Provocări și strategii de securitate cibernetică” a fost elaborată și susținută în cadrul campaniei “Promovarea cercetării științifice în domeniul securității cibernetice”, organizată de către ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației.


Angelica Bacivarov, Gabriel Petrică, Ioan-Cosmin Mihai – Software pentru birotică. Îndrumar de laborator
ISBN 978-606-11-3948-4, eISBN 978-973-0-16568-5, Editura Sitech, 2014

software-biroticaLucrarea “Software pentru birotică – Îndrumar de laborator” aduce în atenția publicului aspecte practice în utilizarea uneia dintre cele mai folositoare și eficiente suite de productivitate pentru prelucrarea datelor: Microsoft Office. Autorii prezintă principalele module componente ale acestei suite – procesorul de texte Microsoft Word, programul de calcul tabelar Microsoft Excel, aplicația pentru prezentări multimedia Microsoft Powerpoint și aplicația pentru organizarea datelor personale și managementul poștei electronice Microsoft Outlook.

Cele 6 capitole ale lucrării evidențiază atât aspecte generale în utilizarea aplicațiilor pachetului Microsoft Office, cât și exemple concrete de rezolvare a unor probleme specifice. Lucrarea conține teme cu cerințe punctuale și oferă modurile de implementare a acestora. Un capitol distinct este alocat limbajului HTML (Hypertext Markup Language) și modului în care acest limbaj este folosit pentru construirea paginilor și site-urilor Web.


Ioan-Cosmin Mihai – Securitatea informațiilor
ISBN 978-606-11-29203-4, Editura Sitech, 2012

securitatea-informatiilorCursul universitar „Securitatea informațiilor” are ca scop studiul securității sistemelor informatice şi propunerea unor soluţii de îmbunătăţire a acesteia, constituind un portofoliu științific, teoretic și practic, ce se adresează în egală măsură atât celor care urmează studii masterale, doctorale sau postdoctorale, cât și celor care își desfășoară activitatea ocupațională în acest domeniu.

Cartea se bazează pe un studiu amplu, interdisciplinar, şi abordează în profunzime problematica securității informatice. Este un domeniu de cercetare de mare actualitate şi importanţă teoretico-practică, în special în contextul dezvoltării explozive a Internet-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Valoarea acestui curs universitar este dată de elementele de noutate şi contribuţiile personale aduse de autor în special în capitolele consacrate tehnicilor de securizare a sistemului informatic, unde sunt prezentate în detaliu atât modalităţile de protejare a informațiilor și a comunicațiilor, cât şi principalele metode utilizate în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional în domeniul on-line.


Angelica Bacivarov, Costel Ciuchi, Gabriel Petrică – Servicii Internet
ISBN 978-973-755-743-8, Editura Matrix Rom, 2011

Internet-ServicesCartea „Servicii Internet” prezintă atât noţiuni introductive (pentru utilizatorii începători), cât şi informaţii avansate privind aplicaţiile şi serviciile disponibile, pornind de la tehnologiile de conectare şi ajungând până la exemple concrete de utilizare a aplicaţiilor complexe în mediul Internet.

Cartea este structurată în 6 capitole care abordează din punct de vedere teoretic, dar şi cu numeroase exemple practice, aspectele hardware şi software referitoare la echipamente şi servicii pentru aplicaţiile Web „clasice” – WWW, e-mail (poştă electronică), FTP (transfer de fişiere) – şi pentru aplicaţiile moderne (reţele sociale, fluxuri multimedia, conexiuni peer-to-peer, Internet Banking).

Un accent deosebit este pus pe problemele de securitate şi confidenţialitate ce apar pe Internet: sunt prezentate principalele categorii de viruşi şi ameninţări de tip malware (worms, trojans, spyware, phishing) şi metode de securizare a sistemului informatic (firewall, programe anti-virus, semnarea electronică a mesajelor, criptarea comunicaţiilor).

Site găzduit de RedHost.ro