Lansarea cărții „Securitatea informațiilor”

În data de 05.12.2012, ora 17:00, va avea loc în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, corpul B, sala B032, lansarea cărții „Securitatea informațiilor”, scrisă de dl. asist.univ.dr. Ioan-Cosmin MIHAI.

Lansare de carte

Prezintă dl. Prof.dr.ing. Ioan BACIVAROV, președintele Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației.

Cursul universitar „Securitatea informațiilor” se bazează pe un studiu amplu, interdisciplinar, şi abordează în profunzime problematica securității informatice. Este un domeniu de cercetare de mare actualitate şi importanţă la nivel internațional, datorită faptului că integrarea tehnologiilor informatice şi a infrastructurilor de comunicaţii în cadrul Internet-ului este însoţită de riscuri de intruziune şi compromitere a datelor şi serviciilor oferite.

Este o lucrare clară şi judicios structurată, focalizată pe o arie precisă dintr-un domeniu foarte larg. Numărul mare de figuri, tabele şi grafice şi trimiterile permanente la bibliografia de specialitate în analiza soluţiilor prezentate favorizează urmărirea logică a soluţiilor propuse şi „benchmarking-ul” acestora cu cele existente, permiţând o mai uşoară evidenţiere a contribuţiilor autorului.

Lucrarea analizată porneşte de la premiza că sistemele informaţionale actuale sunt – cu toate progresele permanente în domeniu – vulnerabile la atacuri şi defectări/erori, în condiţiile în care au crescut cerinţele privind un nivel înalt al dependabilităţii şi survivabilităţii, dar şi riscurile acestor factori perturbatori. Acestor sisteme de mare răspundere funcţională, care au un rol important în activităţi cheie în economia sau securitatea unei ţări, li se impun performanţe ridicate de securitate, care să permită deopotrivă contracararea eficientă a riscurilor de atac şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea acestora, aspecte a căror soluţionare a fost avută în vedere în cadrul acestei lucrări.

Domnul lector universitar doctor Ioan-Cosmin Mihai are o formaţie de bază de inginer şi a absolvit Master-ul „Ingineria calităţii şi fiabilităţii” în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Universitatea POLITEHNICA din București, pregătire interdisciplinară care şi-a pus în mod fericit amprenta şi pe acest curs universitar.

Demersul ştiinţific al autorului urmăreşte calea uzuală specifică cercetărilor din acest domeniu. Se porneşte de la delimitarea problematicii abordate, formularea motivaţiei şi a scopurilor urmărite, evidenţierea stadiului cercetărilor în domeniu şi, pe această bază, propunerea unor soluţii noi sau a unor variante ameliorate şi în final validarea practică a acestora.

Lucrarea scoate în evidenţă excelenta pregătire a autorului în domeniul abordat, dar şi capacitatea acestuia de a propune soluţii, de a le implementa şi evalua prin proceduri adecvate. Redactarea cursului este realizată îngrijit, iar prezentarea materialului grafic, importantă ţinând seama de subiectul abordat, este convingătoare.

Recenzie realizată de dl. prof.dr.ing. Ioan BACIVAROV, președintele Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației.

Sursa foto: ARASEC
Sursa articolului: ARASEC

Etichete:

Site găzduit de RedHost.ro