Organizare membri

Membrii Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) sunt persoane fizice (cadre didactice universitare, cercetători științifici, doctoranzi și specialiști) și persoane juridice (instituții, asociații, organizații sau companii) compatibile cu scopul, viziunea, obiectivele și activitățile asociației din punct de vedere al pregătirii profesionale, al profesiei, al preocupărilor științifice, al activităților desfășurate sau al profilului, care recunosc și se obligă să respecte statutul asociației.

CATEGORIILE DE MEMBRI

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației este compusă din:

 • Membri fondatori – sunt persoanele fizice care au aderat la statut la data înfiinţării Asociaţiei şi care de drept se înscriu în categoria membrilor, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii fondatori sunt membri permanenţi ai Consiliului Director. Membrii fondatori cotizează și au drept de vot deliberativ;
 • Membri de onoare pot fi oameni de ştiinţă, personalităţi ale vieţii culturale şi religioase, cadre didactice universitare, specialişti cu valoare profesională recunoscută etc. Membrii de onoare nu cotizează și votul acestora este consultativ;
 • Membrisunt persoanele care au aderat la Asociaţie după momentul înfiinţării acesteia, cotizează și beneficiază de toate drepturile, respectând obligaţiile prevăzute în prezentul Statut. Membrii Asociației au drept de vot deliberativ;
 • Colaboratori voluntari – orice persoană care doreşte să se implice în activităţile Asociaţiei fără a deveni membru (fără să cotizeze și fără să aibă drept de vot).

BENEFICIILE MEMBRILOR

Membrii Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației au următoarele beneficii:

 • participare gratuită la evenimentele ARASEC;
 • reduceri la workshop-urile și conferințele sponsorizate de ARASEC;
 • reduceri pentru cursurile de formare profesională susținute de ARASEC;
 • posibilitate de implicare în proiectele ARASEC, suport oferit pentru cercetare și dezvoltare;
 • acces gratuit la articolele revistei științifice IJISC;
 • reduceri pentru cărțile și publicațiile științifice distribuite de ARASEC.

CUM SĂ DEVII MEMBRU

Persoanele fizice și juridice ce doresc sa devină membri ai Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației trebuie să îndeplinească următoarele condiții prealabile:

 • să aibă preocupări în sfera securității informației și în domeniile conexe;
 • să adere la principiile, valorile și obiectivele asociației profesional-științifice;
 • să își asume drepturile și obligațiile ce îi revin în calitate de membru al asociației.

Taxa de adeziune este de 150 RON pe an pentru persoanele fizice și de 300 RON pe an pentru persoanele juridice. Masteranzii și doctoranzii au o reducere de 50% a taxei de adeziune, aceștia trebuind să furnizeze actele corespunzătoare.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă şi care au merite deosebite în progresul, promovarea şi desfăşurarea activităţii Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.

DREPTURILE MEMBRILOR

Membrii Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației au următoarele drepturi:

 • să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
 • să aibă acces cu prioritate la resursele de informaţii aflate în posesia Asociaţiei;
 • să participe la schimburi de experienţă împreună cu asociaţii similare din ţară şi străinătate;
 • să beneficieze de sprijinul Asociaţiei în realizarea unor iniţiative personale;
 • să facă propuneri în Adunarea Generală;
 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
 • să participe la acţiunile de promovare ale Asociaţiei;
 • să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;
 • să se retragă liber din Asociație.

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Membrii Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației au următoarele obligaţii generale:

 • să respecte prevederile Statutului, Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, hotărârile Adunării Generale și Consiliului Director;
 • să activeze pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 • să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei;
 • să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor sau aduc atingere intereselor Asociaţiei;
 • să achite la timp cotizația anuală stabilită de Consiliul Director;
 • să anunțe orice modificări privind datele personale.
Site găzduit de RedHost.ro