Membrii de onoare

Membrii de onoare ai Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației alcătuiesc Consiliul Științific ce reprezintă organul consultativ al Asociației.

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Științific are următoarele atribuții:

  • monitorizează desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi rezultatele concrete ale acestei activităţi;
  • stabileşte criteriile de evaluare ale activităţii ştiinţifice;
  • stabileşte criteriile de acordare a premiilor, burselor sau sponsorizărilor persoanelor cu merite remarcabile;
  • elaborează calendarul anual de activitate științifică și graficul de derulare al acestuia.

Membrii de onoare

Prof.dr.ing. Dan Victor CAVAROPOL

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - București
Website: www.academiadepolitie.ro

Dr.ec.ing. Viorel GAFTEA

Academia Română - Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei - București
Website: www.academiaromana.ro

Prof.univ.dr. Costică VOICU

Asociația Internațională a Polițiștilor - București
Website: www.iparomania.ro

Prof.univ.dr. Barbu VLAD

Ministerul Afacerilor Interne - București
Website: www.mai.gov.ro

Prof.univ.dr. George ȚICAL

Colegiul Național de Afaceri Interne - București
Website: www.cnai.ro
Site găzduit de RedHost.ro