Reviste științifice

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) publică revista științifică International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC), o publicație bianuală ce are ca scop analizarea securității informației, a sistemelor informatice și a comunicațiilor, precum și identificarea noilor valențe ale fenomenului de criminalitate informatică.

IJISCInternational Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC)
ISSN: 2285-9225, e-ISSN:2286-0096
DOI: 10.19107/IJISC

 
Prin problemele teoretice și practice abordate, fiecare volum al revistei se adresează, în egală măsură, studenților, masteranzilor sau doctoranzilor, precum și tuturor celor interesați să-și îmbunătățească sau să-și actualizeze cunoștințele în domeniu, reprezentând o resursă științifică importantă.

International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC) conține următoarele secțiuni:

 • Advances in Information Security Research;
 • Studies and Analysis of Cybercrime Phenomenon;
 • Cyber-Attacks Evolution and Cybercrime Trends;
 • Interviews with Experts;
 • Books Reviews and Conferences Analysis.

Revista este indexată în numeroase baze de date internaționale:

 • EBSCOhost;
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library);
 • Index Copernicus International;
 • Google Scholar;
 • CrossRef;
 • OCLC WorldCat – The World’s Largest Library Catalog;
 • MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals;
 • HeinOnline;
 • ACADEMIA.edu – Share Research;
 • Mendeley – Academic Social Network;
 • Research Gate – Scientific Network;
 • SCIPIO – Scientific Publishing & Information Online.

Revista științifică International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC) a fost realizată în cadrul proiectului de cercetare „Promovarea cercetării științifice în domeniul securității informației”, cod 2012/ARASEC/01, dezvoltat de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC).

Revista este disponibilă la adresa: www.ijisc.com.

Site găzduit de RedHost.ro