Structura organizatorică

ADUNAREA GENERALĂ

Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei.

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director este organul executiv al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației şi este compus dintr-un număr de 5 (cinci) membri.

PREȘEDINTE

Prof.univ.dr.ing. Ioan BACIVAROV
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

VICEPREȘEDINTE
EVENIMENTE, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Conf.univ.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Poliție

VICEPREȘEDINTE
ACTIVITĂȚI ACADEMICE

Prof.univ.dr.ing. Angelica BACIVAROV
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

DIRECTOR EXECUTIV

Drd.ing. Gabriel PETRICĂ
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

SECRETAR GENERAL

Drd.ing. Ionuț-Daniel BARBU
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Consiliul Științific este organul consultativ al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației şi este compus din membrii de onoare ai Asociației.

Prof.dr.ing. Dan Victor CAVAROPOL
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”

Dr.ec.ing. Viorel GAFTEA
Academia Română

Prof.univ.dr. Daniela-Elena POPESCU
Universitatea din Oradea

Prof.univ.dr. Ștefan PRUNĂ
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”

Prof.univ.dr. George ȚICAL
Colegiul Național de Afaceri Interne

Prof.univ.dr. Barbu VLAD
Ministerul Afacerilor Interne

Prof.univ.dr. Costică VOICU
Asociația Internațională a Polițiștilor

ACTIVITATEA DE CONTROL
Activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activității economico-financiare a Asociației este asigurată de un Cenzor, ales de Adunarea Generală.

Site găzduit de RedHost.ro