Structura organizatorică

ADUNAREA GENERALĂ

Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC). Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei.
 
CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director este organul executiv al Asociației şi este compus dintr-un număr de 5 membri.
 

PREȘEDINTE

Prof.dr.ing. Ioan BACIVAROV
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 

VICEPREȘEDINTE
EVENIMENTE, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Conf.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Poliție
 

VICEPREȘEDINTE
ACTIVITĂȚI ACADEMICE

Prof.dr.ing. Angelica BACIVAROV
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Gabriel PETRICĂ
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 

SECRETAR GENERAL

Dr.ing. Ionuț-Daniel BARBU
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Consiliul Științific este organul consultativ al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) şi este compus din membrii de onoare ai Asociației.
 

Prof.univ.dr. Răzvan BOLOGA
Academia de Studii Economice din București
 
Prof.dr.ing. Marin DRĂGULINESCU
Universitatea Politehnica din București
 
Dr.ec.ing. Viorel GAFTEA
Academia Română
 
Prof.univ.dr. Laurențiu GIUREA
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
 
Prof.univ.dr. Daniela-Elena POPESCU
Universitatea din Oradea
 
Prof.univ.dr. Costică VOICU
Asociația Internațională a Polițiștilor
Site găzduit de RedHost.ro