ARASEC investește în educația on-line

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației dezvoltă în parteneriat cu MicoStyle S.R.L. platforma e-learning www.cpf.ro în cadrul proiectului de cercetare intitulat Implementarea tehnologiilor IT&C în sistemul educațional on-line.

Sistemul de instruire prin Internet adaptează componentele demersului didactic tradițional: planificare, conținut specific și metodologie, interacțiune, suport și evaluare. Prin raportare la educația tradițională, acest sistem facilitează învățarea într-un ritm propriu, într-un stil personal, parcurgerea sau audierea prezentărilor putând fi făcută treptat și repetat iar resursele care constituie obiectul prezentării pot fi ușor accesibile.

Platforma www.cpf.ro garantează succesul conținutului e-Learning combinând avantajele oferite de e-Learning în general cu metodologiile de design educațional și cu securitatea sporită a serviciilor și a conținutului oferit. Se obțin astfel cursuri cu un impact maxim care respectă îndeaproape obiectivele de învățare stabilite inițial.

cpf.ro

Cu ajutorul acestei tehnologii se pot pune la dispoziția cursanților fișiere în format electronic, pagini web și prezentări multimedia stocate pe server și accesate printr-un browser. Tehnologiile folosite sunt interactive, permițând un feed-back total în timp real și evaluări formative sau sumative, cantitative sau calitative, într-un mod facil de către evaluatori.

Avantajele oferite de platforma www.cpf.ro:

 • acces securizat și controlat la mediu – fiecare utilizator are un cont; utilizatorii au drepturi specifice legate de utilizarea și administrarea mediului;
 • acces/management al conținutului – module teoretice în diferite formate (HTML, audio, video), template-uri pentru dezvoltarea materialelor noi, planificarea activităților, informare prin anunțuri, acces la resurse;
 • administrare – creare conturi, administrare componente curs; utilizatorii pot fi clasificați în: participanți (cursanți), profesori (facilitatori), administratori;
 • independența de spațiu – cursantul poate învăța acasă într-o atmosferă relaxantă;
 • independența de timp – libertatea cursantului în fixarea orarului;
 • flexibilitate – materialul poate fi accesat într-un mod ne-liniar, permițându-le cursanților să obțină o imagine de ansamblu;
 • învățare adaptivă – conținuturile didactice pot fi proiectate astfel încât fiecare utilizator să aibă posibilitatea parcurgerii materialelor în ritm propriu;
 • interactivitate – materiale bine structurate vor include elemente de interactivitate gen simulări care au rolul de a simplifica procesul de învățare;
 • analiza performanței – activitatea cursanților poate fi urmărită și se poate interveni din timp în cazurile în care apar probleme de asimilare;
 • feedback – realizare feedback prin chestionare cu mai multe variante de răspuns;
 • evaluare on-line – realizarea evaluării on-line pentru fiecare cursant;
 • comunicare – cu profesorul și între participanți prin forumuri de discuții;
 • cost redus – un număr mare de cursanți poate avea acces la aceleași materiale, reducând astfel costurile de livrare.
Sursa foto: www.cpf.ro
Sursa articolului: www.cpf.ro

Etichete:

Site găzduit de RedHost.ro