Cărți și studii științifice

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) susține activitatea științifică în domeniul securității și criminalității informatice, prin promovarea cărților și studiilor de specialitate, publicate sau coordonate de membrii Asociației.

 

Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity
Ioan-Cosmin Mihai, Costel Ciuchi, Gabriel Petrică (coord.)

eISBN 978-606-11-7005-0, ISBN 978-606-11-7004-3, Editura Sitech, 2019

CybersecurityRO2019Studiul „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity a fost lansat cu ocazia Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, fiind realizat în parteneriat cu Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) și Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații, sub egida Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC).

Lucrarea reprezintă un efort comun al unor experți din sectorul public, privat și academic, pentru dezvoltarea unui cadru de referință privind educația, inovarea, cooperarea și managementul resurselor umane în domeniul securității cibernetice și analiza provocărilor și a direcțiilor strategice viitoare din acest domeniu. Este disponibilă on-line la adresa: www.arasec.ro/documente/CybersecurityRO2019.pdf.


Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu
Ioan-Cosmin Mihai (coord.), Costel Ciuchi, Gabriel Petrică

eISBN 978-606-8202-60-0, ISBN 978-606-11-6578-0, Editura Sitech, 2018

Provocări de securitate ciberneticăStudiul „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu” are ca scop analiza provocărilor actuale prezente în domeniul spațiului cibernetic, identificându-se amenințările, vulnerabilitățile și riscurile la adresa securității cibernetice. Este studiată capacitatea României de reacție la amenințările prezente în mediul virtual, atât la nivel național, cât și la nivel european și regional.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul Studiilor de Strategie şi Politici – SPOS 2017, dezvoltate de Institutul European din România, fiind disponibilă on-line la adresa: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2018/10/SPOS-2017_Studiul_4_FINAL.pdf.


Procedures for Detecting Cybercrime Activities on Websites
Ioan-Cosmin Mihai

ISBN 978-606-11-6119-5, Editura Sitech, 2017

Detecting-cybercrimeCartea „Procedures for Detecting Cybercrime Activities on Websites” are ca scop prezentarea procedurilor pentru detectarea activităților de criminalitate informatică în cadrul site-urilor web compromise de infractorii cibernetici. Lucrarea a fost elaborată în cadrul Programului Comun de Masterat European „Policing in Europe”, dezvoltat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL).

Cartea prezintă o analiză a principalelor atacuri cibernetice și metode de monitorizare a securității site-urilor web, în scopul detecției activității infracționale de pe site-urile compromise. Este disponibilă on-line la adresa: https:/www.cosmin-mihai.com/papers/Detecting_Cybercrime_Activities_on_Websites.pdf.


Provocări și strategii de securitate cibernetică
Ioan-Cosmin Mihai, Gabriel Petrică, Costel Ciuchi, Laurențiu Giurea

ISBN 978-606-11-4951-3, Editura Sitech, 2015

Strategii-securitateCartea „Provocări și strategii de securitate cibernetică” are ca scop prezentarea conceptului de securitate cibernetică și propunerea unor strategii și soluții de asigurare a acesteia. Spațiul cibernetic, caracterizat prin lipsa frontierelor și anonimat, prezintă, pe lângă beneficiile evidente, o serie de amenințări dificil de identificat și contracarat, ce pot viza infrastructurile critice ale unui stat.

În contextul riscurilor prezente în mediul on-line, atât la nivel individual, cât și la nivel guvernamental, cu manifestare transfrontalieră, asigurarea securității cibernetice – componentă a securității naționale – capătă o importanță accentuată, constituind o reală provocare pentru toți actorii implicați.


Securitatea informațiilor. Ediția a II-a, revizuită și adăugită
Ioan-Cosmin Mihai, Gabriel Petrică

ISBN 978-606-11-4364-1, Editura Sitech, 2014

securitatea-informatiilorCursul universitar „Securitatea informațiilor. Ediția a II-a, revizuită și adăugită” are ca scop studiul securității sistemelor informatice şi propunerea unor soluţii de îmbunătăţire a acesteia, constituind un portofoliu științific, teoretic și practic, ce se adresează în egală măsură atât celor care urmează studii masterale, doctorale sau postdoctorale, cât și celor care își desfășoară activitatea ocupațională în acest domeniu.

Cartea se bazează pe un studiu amplu, interdisciplinar, şi abordează în profunzime problematica securității informatice. Este un domeniu de cercetare de mare actualitate şi importanţă teoretico-practică, în special în contextul dezvoltării explozive a Internet-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.


Criminalitatea informatică. Ediția a II-a, revizuită și adăugită
Ioan-Cosmin Mihai, Laurențiu Giurea

ISBN 978-606-11-4363-4, Editura Sitech, 2014

securitatea-informatiilorCursul universitar „Criminalitatea informatică. Ediția a II-a, revizuită și adăugită” are ca scop studiul fenomenului de criminalitate informatică şi propunerea unor metode de prevenire și combatere a atacurilor cibernetice.

Cartea este structurată în șapte capitole, abordând arhitectura rețelelor de calculatoare, clasificarea vulnerabilităților, infracțiunile informatice, analiza atacurilor cibernetice, dezvoltarea unui arbore de atac pentru simularea unor atacuri cibernetice și studiul impactului acestor atacuri asupra sistemelor informatice.

În cadrul ultimului capitol este prezentată platforma de informare www.criminalitatea-informatica.ro, dezvoltată în cadrul unui proiect de cercetare ARASEC.


Servicii Internet
Angelica Bacivarov, Costel Ciuchi, Gabriel Petrică

ISBN 978-973-755-743-8, Editura Matrix Rom, 2011

Internet-ServicesCartea „Servicii Internet” prezintă atât noţiuni introductive cât şi informaţii avansate privind aplicaţiile şi serviciile disponibile, pornind de la tehnologiile de conectare şi ajungând până la exemple concrete de utilizare a aplicaţiilor complexe în mediul Internet.

Lucrarea este structurată în 6 capitole care abordează din punct de vedere teoretic, dar şi cu numeroase exemple practice, aspectele hardware şi software referitoare la echipamente şi servicii pentru aplicaţii Web. Un accent deosebit este pus pe problemele de securitate şi confidenţialitate ce apar pe Internet: sunt prezentate principalele ameninţări de tip malware și metode de securizare a sistemelor informatice și a comunicațiilor.

Site găzduit de RedHost.ro