Cărți și studii științifice

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) susține activitatea științifică în domeniul securității și criminalității informatice, prin promovarea cărților și studiilor de specialitate, publicate sau coordonate de membrii Asociației.

 
Securitatea cibernetică: Provocări și perspective în educație
Ioan-Cosmin Mihai, Costel Ciuchi, Gabriel Petrică (coord.)

eISBN 978-606-11-7676-2, ISBN 978-606-11-7675-5, Editura Sitech, 2020

CybersecurityEDU2020Studiul „Securitatea cibernetică: Provocări și perspective în educație” a fost realizat cu sprijinul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) și Ministerului Cercetării și Educației, sub egida Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC).

Cartea reunește opiniile unor cadre didactice titulare sau asociate mediului universitar, pentru dezvoltarea unui cadru de referință privind educația, cercetarea și cooperarea în domeniul securității cibernetice.

Volumul este disponibil pe site-ul Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației: https://www.arasec.ro/documente/CybersecurityEDU2020-RO.pdf.


Rolul securității cibernetice asupra Internetului Obiectelor (IoT)
Cristian Vlad Oancea

ISBN 978-606-94367-8-3, Editura Manifest Books, 2020

Securitatea-IoTCartea „Rolul securității cibernetice asupra Internetului Obiectelor (IoT)” are ca scop prezentarea principalelor aspecte ale impactului trasat de securitatea cibernetică asupra IoT și propunerea unor soluții de îmbunătățire a securitații cibernetice de la nivelul fizic până la nivelul aplicație.

Lucrarea este structurată în nouă capitole, abordând conceptele generale ale securității cibernetice, protocoalele, componentele IoT, arhitectura de securitate, clasificarea vulnerabilităților și a amenințărilor asupra IoT, analiza și prevenirea atacurilor asupra dispozitivelor, precum și prezentarea unui ghid comprehensiv realizat în vederea îmbunătățirii nivelului de securitate cibernetică asupra Internet of Things (IoT).


Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity
Ioan-Cosmin Mihai, Costel Ciuchi, Gabriel Petrică (coord.)

eISBN 978-606-11-7005-0, ISBN 978-606-11-7004-3, Editura Sitech, 2019

CybersecurityRO2019Studiul „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity a fost lansat cu ocazia Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, fiind realizat în parteneriat cu Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) și Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații, sub egida Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC).

Lucrarea reprezintă un efort comun al unor experți din sectorul public, privat și academic, pentru dezvoltarea unui cadru de referință privind educația, inovarea, cooperarea și managementul resurselor umane în domeniul securității cibernetice și analiza provocărilor și a direcțiilor strategice viitoare din acest domeniu. Este disponibilă on-line la adresa: www.arasec.ro/documente/CybersecurityRO2019.pdf.


Dependablitatea sistemelor informatice
Gabriel Petrică, Sabina-Daniela Axinte, Ioan C. Bacivarov

ISBN 978-606-25-0529-5, Editura Matrix Rom, 2019

Dependabilitatea-sistemelorMonografia „Dependabilitatea sistemelor informatice” reprezintă o complexă și valoroasă abordare a conceptului de dependabilitate / siguranță în funcționare (privită în sinergia componentelor sale – fiabilitate, securitate, disponibilitate, confidențialitate, reziliență etc.), cuvinte cheie importante la ora actuală în domeniul cercetării științifice atât la nivel național, cât și internațional.

Problematica abordată în această lucrare este una actuală și de interes în contextul în care sistemele de calcul reprezintă în momentul de față instrumentele esențiale în desfășurarea activității oricărei entități, iar asigurarea unor atribute ale informației precum securitatea și integritatea sunt obiective primordiale în societatea TIC care ne guvernează.


Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu
Ioan-Cosmin Mihai (coord.), Costel Ciuchi, Gabriel Petrică

eISBN 978-606-8202-60-0, ISBN 978-606-11-6578-0, Editura Sitech, 2018

Provocări de securitate ciberneticăStudiul „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu” are ca scop analiza provocărilor actuale prezente în domeniul spațiului cibernetic, identificându-se amenințările, vulnerabilitățile și riscurile la adresa securității cibernetice. Este studiată capacitatea României de reacție la amenințările prezente în mediul virtual, atât la nivel național, cât și la nivel european și regional.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul Studiilor de Strategie şi Politici – SPOS 2017, dezvoltate de Institutul European din România, fiind disponibilă on-line la adresa: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2018/10/SPOS-2017_Studiul_4_FINAL.pdf.
 


Criminalitatea informatică privind transferurile financiare
Mircea Constantin Șcheau

ISBN 978-973-709-871-9, Editura Economică, ISBN 978-606-11-6645-9, Editura Sitech, 2018

Provocări de securitate ciberneticăLucrarea prezintă unele metode infracționale ingenioase întâlnite în viața reală, urmărind identificarea breșelor ce trebuie astupate, estimarea nece­sarului de resurse și crearea unor alternative în vederea dezvoltării și protejării sistemului financiar, în contextul migrării tehnologiei și al modificării conceptuale a mediilor de stocare, prelucrare și transmitere a informației.

Modificarea cadrului legislativ și activarea unui mecanism de armonizare continuă a acestuia cu legislația europeană, în contextul în care criminalitatea informatică nu are granițe, este un pas ce trebuie parcurs cât mai curând posibil, mai ales că legislația națională în domeniul securității cibernetice are multe capitole ce reclamă a fi completate.


Procedures for Detecting Cybercrime Activities on Websites
Ioan-Cosmin Mihai

ISBN 978-606-11-6119-5, Editura Sitech, 2017

Detecting-cybercrimeCartea „Procedures for Detecting Cybercrime Activities on Websites” are ca scop prezentarea procedurilor pentru detectarea activităților de criminalitate informatică în cadrul site-urilor web compromise de infractorii cibernetici. Lucrarea a fost elaborată în cadrul Programului Comun de Masterat European „Policing in Europe”, dezvoltat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL).

Cartea prezintă o analiză a principalelor atacuri cibernetice și metode de monitorizare a securității site-urilor web, în scopul detecției activității infracționale de pe site-urile compromise. Este disponibilă on-line la adresa: https:/www.cosmin-mihai.com/papers/Detecting_Cybercrime_Activities_on_Websites.pdf.
 


Provocări și strategii de securitate cibernetică
Ioan-Cosmin Mihai, Gabriel Petrică, Costel Ciuchi, Laurențiu Giurea

ISBN 978-606-11-4951-3, Editura Sitech, 2015

Strategii-securitateCartea „Provocări și strategii de securitate cibernetică” are ca scop prezentarea conceptului de securitate cibernetică și propunerea unor strategii și soluții de asigurare a acesteia. Spațiul cibernetic, caracterizat prin lipsa frontierelor și anonimat, prezintă, pe lângă beneficiile evidente, o serie de amenințări dificil de identificat și contracarat, ce pot viza infrastructurile critice ale unui stat.

În contextul riscurilor prezente în mediul on-line, atât la nivel individual, cât și la nivel guvernamental, cu manifestare transfrontalieră, asigurarea securității cibernetice – componentă a securității naționale – capătă o importanță accentuată, constituind o reală provocare pentru toți actorii implicați.
 


Securitatea informațiilor. Ediția a II-a, revizuită și adăugită
Ioan-Cosmin Mihai, Gabriel Petrică

ISBN 978-606-11-4364-1, Editura Sitech, 2014

securitatea-informatiilorCursul universitar „Securitatea informațiilor. Ediția a II-a, revizuită și adăugită” are ca scop studiul securității sistemelor informatice şi propunerea unor soluţii de îmbunătăţire a acesteia, constituind un portofoliu științific, teoretic și practic, ce se adresează în egală măsură atât celor care urmează studii masterale, doctorale sau postdoctorale, cât și celor care își desfășoară activitatea ocupațională în acest domeniu.

Cartea se bazează pe un studiu amplu, interdisciplinar, şi abordează în profunzime problematica securității informatice. Este un domeniu de cercetare de mare actualitate şi importanţă teoretico-practică, în special în contextul dezvoltării explozive a Internet-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.


Criminalitatea informatică. Ediția a II-a, revizuită și adăugită
Ioan-Cosmin Mihai, Laurențiu Giurea

ISBN 978-606-11-4363-4, Editura Sitech, 2014

securitatea-informatiilorCursul universitar „Criminalitatea informatică. Ediția a II-a, revizuită și adăugită” are ca scop studiul fenomenului de criminalitate informatică şi propunerea unor metode de prevenire și combatere a atacurilor cibernetice.

Cartea este structurată în șapte capitole, abordând arhitectura rețelelor de calculatoare, clasificarea vulnerabilităților, infracțiunile informatice, analiza atacurilor cibernetice, dezvoltarea unui arbore de atac pentru simularea unor atacuri cibernetice și studiul impactului acestor atacuri asupra sistemelor informatice.

În cadrul ultimului capitol este prezentată platforma de informare www.criminalitatea-informatica.ro, dezvoltată în cadrul unui proiect de cercetare ARASEC.

Site găzduit de RedHost.ro