Proiecte de cercetare-dezvoltare

Proiect: SRO10020GR0017
Consolidarea capacității cibernetice a României pentru prevenirea și combaterea fenomenului de criminalitate cibernetică
Durată: 2020-2021

Scop: Consolidarea capacității cibernetice a României prin creșterea gradului de conștientizare a securității cibernetice și îmbunătățirea abilităților autorităților de aplicare a legii și a sectorului privat în combaterea criminalității cibernetice.
Website: www.cyberlearning.ro


Proiect: 2017/ARASEC/08
Strategii de monitorizare a securității platformelor on-line
Durată: 2017-2019

Scop: Analiza strategiilor de monitorizare a securității platformelor on-line și de limitare a efectelor atacurilor cibernetice asupra acestora.
Website: www.web-scan.eu


Proiect: 2016/ARASEC/07
Analiza securității rețelelor de calculatoare. Arhitecturi, protocoale și soluții
Durată: 2016-2017

Scop: Analiza securității rețelelor de calculatoare și diseminarea principalelor soluții în cadrul unei platforme web de informare, pentru îmbunătățirea culturii de securitate cibernetică.
Website: www.securitatea-retelelor.ro


Proiect: 2014/ARASEC/06
Studii asupra metodelor moderne de publicare a informațiilor în mediul on-line
Durată: 2014-2016

Scop: Studierea metodelor moderne de publicare și promovare a informației (site-uri web, site-uri tip wiki, blog-uri, rețele sociale, conturi cloud).


Proiect: 2013/ARASEC/05
Implementarea tehnologiilor IT&C în sistemul educațional on-line
Durată: 2013-2015

Scop: Dezvoltarea unei platforme de e-learning pentru desfășurarea de programe speciale de pregătire/instruire și perfecționare a personalului cu atribuții în managementul informațiilor electronice (prelucrare, gestiune, securizare).
Website: www.arasec.ro/elearning


Proiect: 2013/ARASEC/04
Managementul tehnicilor de prelucrare automată a datelor
Durată: 2013-2014

Scop: Analiza procesul de prelucrare (identificare, colectare, sortare, prelucrare, difuzare și stocare) a datelor și managementul tehnicilor de prelucrare automată în vederea obținerii informațiilor necesare procesului decizional din cadrul unui sistem informațional.


Proiect: 2013/ARASEC/03
Protejarea sistemelor informatice împotriva fenomenului de criminalitate informatică
Durată: 2013-2014

Scop: Dezvoltarea unei platforme de comunicare a informațiilor de interes major privind atacurile informatice de ultimă oră și mijloace de protecție împotriva acestora pentru a oferi publicului larg metode cât mai eficiente de prevenire și combatere a fenomenului de criminalitate informatică.
Website: www.criminalitatea-informatica.ro


Proiect: 2013/ARASEC/02
Studii privind implementarea măsurilor de siguranță în vederea asigurării securității informațiilor
Durată: 2013-2014

Scop: Studierea celor mai bune politici și metode de securizare a sistemului informatic și a comunicațiilor și diseminarea rezultatelor în cadrul unei platforme de comunicare on-line pentru promovarea măsurilor de siguranță în vederea asigurării securității informațiilor.
Website: www.securitatea-informatiilor.ro


Proiect: 2012/ARASEC/01
Promovarea cercetării științifice în domeniul securității informației
Durată: 2012-2013

Scop: Publicarea unei reviste științifice pentru cadrele universitare, doctoranzi, cercetători, masteranzi, studenți și alte categorii profesionale în domeniul securității informației și criminalității informatice.
Website: www.ijisc.com

Site găzduit de RedHost.ro