Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a împlinit 2 ani de activitate

ARASECARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației împlinește astăzi, 13 noiembrie 2014, 2 ani de activitate. Fondată în 2012, ARASEC a apărut ca o inițiativă dedicată promovării standardelor de securitate și luptei împotriva criminalității informatice. Scopul Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este promovarea și susținerea activităților de securizare a informației în concordanță cu normele legale în vigoare, precum și crearea unei comunități în domeniu care să permită schimbul de cunoștințe între specialiști, mediul academic și corporatist din România.

În doi ani de activitate, ARASEC a derulat numeroase proiecte de cercetare, dintre care amintim:

  • proiectul “Promovarea cercetării științifice în domeniul securității informației”, proiect prin care s-a editat revista științifică IJISC – International Journal of Information Security and Cybercrime, revistă cotată în baze de date recunoscute la nivel internațional (EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar), ce are ca scop analizarea securității informației, a sistemelor informatice și a comunicațiilor și identificarea noilor valențe ale fenomenului de criminalitate informatică;
  • proiectul “Studii privind implementarea măsurilor de siguranță în vederea asigurării securității informațiilor”, proiect prin care portalul www.securitatea-informatiilor.ro a fost reorganizat și promovat pentru oferirea unei baze de date actualizate atât specialiștilor din domeniul securității informațiilor cât celor pasionați și dornici de a-și îmbunătăți sau actualiza cunoștințele în domeniu;
  • proiectul “Protejarea sistemelor informatice împotriva fenomenului de criminalitate informatică” prin care a fost dezvoltat portalul www.criminalitatea-informatica.ro – o platformă de comunicare a informațiilor de interes major privind atacurile informatice de ultimă oră și mijloacele de protecție împotriva acestora pentru a oferi publicului larg metode cât mai eficiente de prevenire și combatere a fenomenului de criminalitate informatică;
  • proiectul „Managementul tehnicilor de prelucrare automată a datelor” prin care au fost studiate noi metode de prelucrare și securizare a datelor în cadrul aplicațiilor de tip Office, în cadrul acestui proiect publicându-se îndrumarul de laborator Software pentru birotică;
  • proiectul “Implementarea tehnologiilor IT&C în sistemul educațional on-line”, un proiect ce urmărește dezvoltarea unei platforme e-learning pentru desfășurarea de programe speciale de pregătire/instruire și perfecționare a personalului cu atribuții în managementul informațiilor electronice (prelucrare, gestiune, securizare).

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației s-a implicat în ședințele de consultare publică pe subiectul Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2014 – 2020 și a Planului National de NGA în cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională. Strategia Națională privind Agenda Digitală 2014-2020 reprezintă instrumentul care va asigura alinierea dezvoltării inteligente a tehnologiilor informaţiei cu nivelul înregistrat în celelalte state membre şi care va stabili premisele integrării durabile şi incluzive a României, din punct de vedere tehnologic, în piaţa digitală unică a Europei. ARASEC a fost prezentă la aceste grupuri de lucru pentru a contribui la alcătuirea unor serii de recomandări pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală şi a Planului Naţional de NGA .

În anul 2014 ARASEC a participat în calitate de partener strategic sau partener media la conferințe de prestigiu din domeniul securității cibernetice:

În cei doi ani de activitate, Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a investit în educația studenților prin organizarea de workshop-uri interactive, livrate de specialiști, în domeniul tehnologiei informației, securității și criminalității informatice. Câteva din workshop-urile desfășurate sub egida ARASEC:

ARASEC s-a implicat în campanii de conștientizare a publicului în legătură cu pericolele și riscurile prezente în mediul on-line și în campanii de informare privind principalele conferințe și evenimente științifice din domeniul securității cibernetice. Aceste campanii s-au derulat pe site-urile și canalele media ale asociației:

Le mulțumim tuturor membrilor, colaboratorilor și susținătorilor noștri, care ne-au ajutat în derularea activităților și programelor noastre educaționale!

Etichete:

Site găzduit de RedHost.ro