Înființare ARASEC

În data de 13-11-2012 a fost înființată Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației.  Asociația apărut ca o inițiativă dedicată promovării standardelor de securitate și luptei împotriva criminalității informatice.

Misiunea Asociației este de promova cercetarea și educația în domeniul securității informației precum și de a contribui la crearea și difuzarea cunoștințelor și tehnologiei în domeniu.

Scopul Asociației este promovarea și susținerea activităților de securizare a informației în concordanță cu normele legale în vigoare. Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației este o asociație non-guvernamentală, non-profit, nepartizană politic, cu beneficiu public.

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației își propune realizarea următoarelor obiective:

 1. Să colaboreze cu mediul academic din țară și din străinătate în vederea organizării de conferințe, seminarii științifice și workshop-uri pentru prezentarea, dezvoltarea și aplicarea unor măsuri eficiente de îmbunătățire a securității informației;
 2. Să colaboreze cu centre de cercetare, asociații sau societăți comerciale din țară sau din străinătate, pentru realizarea de evenimente cu rol informativ din domeniul securității tehnologiei informației;
 3. Să reprezinte interesele asociației pe lângă organizațiile interne și internaționale ce-și desfășoară activitatea în domeniul securității informației;
 4. Să dezvolte și să susțină activitățile instituțiilor ce contribuie la dezvoltarea și implementarea măsurilor de securitate în cadrul structurilor informatice;
 5. Să desfășoare programe speciale de pregătire/instruire și perfecționare a personalului cu atribuții în managementul informațiilor electronice (prelucrare, gestiune, securizare);
 6. Să desfășoare activități de certificare/acreditare în domeniul securității informației;
 7. Să ia atitudine împotriva atacurilor și infracțiunilor informatice și să coopereze cu organele competente în vederea combaterii fenomenului de criminalitate informatică;
 8. Să asigure diseminarea anunțurilor privind vulnerabilitățile existente și amenințările nou identificate pe plan național și internațional și să expună soluții de remediere  și politici de prevenire și combatere a incidentelor pe baza informațiilor transmise de furnizorii de soluții software;
 9. Să editeze reviste științifice pentru cadrele universitare, doctoranzi, cercetători, masteranzi, studenți și alte categorii profesionale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
 10. Să coordoneze și să promoveze autorii de cărți, manuale universitare, articole sau lucrări de specialitate din domeniul securității și criminalității informatice;
 11. Să apere, să reprezinte și să promoveze interesele comune ale membrilor și să le asigure, în limita bugetului, participarea la conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice sau workshop-uri în domeniu;
 12. Să acorde premii, burse sau sponsorizări persoanelor cu merite remarcabile în domeniul securității informației.
Etichete:

Site găzduit de RedHost.ro