Prezentarea studiului „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity” la conferința CERT-RO

Studiul „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity (Considerații privind provocările și viitoarele direcții în securitatea cibernetică), realizat sub egida Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC), cu sprijinul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) și Centrului Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații, a fost prezentat la conferința „The New Global Challenges in Cyber Security”, organizată de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) la Palatul Parlamentului, București, în perioada 7-8 octombrie 2019.

Studiul „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity” a fost realizat cu ocazia Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și constituie un exercițiu de cooperare în domeniul securității cibernetice. Lucrarea reprezintă un efort comun al unor experți din sectorul public, privat și academic, pentru dezvoltarea unui cadru de referință privind educația, inovarea, cooperarea și managementul resurselor umane în domeniul securității cibernetice și analiza provocărilor și a direcțiilor strategice viitoare din acest domeniu.

Studiul realizează analiza curentă a principalelor direcții de dezvoltare din domeniul securității cibernetice, prezentate de autori cu expertiză din cadrul unor instituții internaționale – Comisia Europeană, Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice (C-PROC), CERT-EU, National Cyber Forensics and Training Alliance (NCFTA) – US, National Cyber Security Centre (NCSC) – UK, Southeast European Law Enforcement Center (SELEC), Universitatea din Lancaster – și naționale – Academia Română, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Secretariatul General al Guvernului, CERT-RO, CYBERINT, STS, ANCOM, Ministerul Afacerilor Interne, Poliția Română, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI), Institutul European din România, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF),  Institutul de Studii Financiare (ISF), Orange, Fortinet, Bitdefender.

Cele 30 de articole din cadrul studiului sunt grupate în două secțiuni:

  • „Cybersecurity Framework” (Cadrul securității cibernetice), ce analizează direcțiile cu rol critic în dezvoltarea unei culturi solide a securității cibernetice: „Education and Awareness”, „Innovation and Research”, „International Cooperation” și „Human Layer”;
  • „Cybersecurity Directions” (Direcții privind securitatea cibernetică), ce tratează stadiul actual și posibilele dezvoltări ale unor direcții de acțiune în domeniul securității cibernetice: „National Cyber Security”, „Cyber Defense”, „Cyber Resilience”, „Cyber Crime”, „Cyber Diplomacy” și „Data Protection”.

Beneficiarii acestui studiu pot fi administrația publică, domeniul academic și sectorul privat la nivel național și european, precum și experții în domeniul securității cibernetice.

Studiul „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity” poate fi accesat on-line la adresele:


Site găzduit de RedHost.ro