Revista științifică IJISC

Revista „International Journal of Information Security and Cybercrime” – IJISC este o publicație semestrială editată de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației. Revista are ca scop analizarea securității informației, a sistemelor informatice și a comunicațiilor și identificarea noilor valențe ale fenomenului de criminalitate informatică.

IJISC 1

Prin problemele teoretice și practice abordate, fiecare volum al revistei se adresează, în egală măsură, specialiștilor din domeniul securității informațiilor sau investigării infracțiunilor informatice, studenților, masteranzilor sau doctoranzilor, precum și tuturor celor interesați să-și îmbunătățească sau să-și actualizeze cunoștințele în domeniu, reprezentând o resursă științifică importantă.

Secțiunile revistei

  1. Advances in Information Security Research;
  2. Studies and Analysis of Cybercrime Phenomenon;
  3. Cyber-Attacks Evolution and Cybercrime Trends;
  4. Book Reviews and Conferences Analysis.

Revista are în colegiul redacțional specialiști în domeniul securității informațiilor și criminalității informatice, atât din cadrul structurilor academice polițienești cât și din cadrul universitar, a căror activitate se desfășoară sub atenta îndrumare a Consiliului Științific, alcătuit din personalități recunoscute la nivel internațional.

Sursa foto: ARASEC
Sursa articolului: ARASEC

Etichete:

Site găzduit de RedHost.ro