Sistemul național de combatere a criminalității informatice

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO a organizat în data de 19 iunie 2014 un eveniment de specialitate în cadrul căruia a fost prezentat, analizat și discutat setul de propuneri de politici publice în domeniul combaterii criminalității informatice în vederea diseminării și rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime”, Cod SMIS 37595.

CERT-RO

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO își propune ca prin implementarea proiectului ”Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime”, Cod SMIS 37595, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 să realizeze un cadru de lucru adecvat, în vederea creșterii capacității de formulare a politicilor publice și de realizare a unei mai bune reglementări și planificări strategice, prin consolidarea parteneriatelor atât la nivel inter-instituțional, cât și între instituțiile publice și reprezentanții altor domenii, interesați în combaterea criminalității informatice.

CERT-RO

În cadrul acestui eveniment au participat membrii coordonatori ai echipelor de experti desemnate în cadrul proiectului, reprezentanți cu putere de decizie din cadrul institutiilor din proiect, experți din sfera IT și securitate cibernetică, reprezentanți din mediul privat, public si educaționali în vederea diseminării și optimizării rezultatelor obținute în activitatea de elaborare de strategii, acte normative și proceduri coerente și moderne, ușor aplicabile de către toți participanții la traficul on-line sub forma unor acțiuni concrete atât în plan legislativ cât și tehnic. Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației ARASEC a fost prezentă la acest eveniment prin dl. Ioan-Cosmin MIHAI – vicepreședinte ARASEC si lector universitar în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Aspectele prezentate în cadrul întrunirii pot fi vizualizate și pe site-ul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică

Sursa foto: ARASEC
Sursa articolului: www.cert-ro.eu

Etichete:
Site găzduit de RedHost.ro