Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România

În cursul zilei de astăzi, la sediul Ministerului pentru Societatea Informațională a avut loc evenimentul de consultare publică pe subiectul Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2014 – 2020 și a Planului National de NGA. Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a fost prezentă la acest grup de lucru prin dl. Ioan-Cosmin MIHAI – vicepreședinte ARASEC.

Strategia Națională privind Agenda Digitală 2014-2020 reprezintă instrumentul care va asigura alinierea dezvoltării inteligente a tehnologiilor informaţiei cu nivelul înregistrat în celelalte state membre şi care va stabili premisele integrării durabile şi incluzive a României, din punct de vedere tehnologic, în piaţa digitală unică a Europei. Acest document-cadru a fost realizat pornind de la programul-reper Agenda Digitală pentru Europa 2020 şi se bazează pe nevoile şi viziunea României privind dezvoltarea sectorului IT&C. Strategia vizează trei mari zone de acţiune: administraţia publică şi modernizarea acesteia, sectorul privat şi susţinerea indirectă a competitivităţii acestuia şi asigurarea accesului populaţiei la resurse de tip IT&C şi a incluziunii digitale.

Planul Naţional de NGA porneşte de la ţinta Agendei Digitale pentru România de a asigura până în anul 2020 o infrastructură IT&C de nouă generaţie, care presupune asigurarea accesului la Internet broadband pentru toţi cetăţenii României.

Puteți să va aduceţi contribuţia la alcătuirea unor serii de recomandări pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală şi a Planului Naţional de NGA trimițând sugestiile pe adresa noastră de e-mail contact@arasec.ro. Strategia Naţională privind Agenda Digitală 2014-2020 și Planul National de NGA pot fi vizualizate pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informationala.

Sprijinul Dumneavoastră în acest demers va fi de un real folos pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în vederea implementării Agendei Digitale pentru România ca factor de dezvoltare a societăţii informaţionale.

Sursa articolului: www.mcsi.ro


Site găzduit de RedHost.ro